Citater – Udvalgt af Isak Winkel Holm – Søren Kierkegaard

ItemImage

 

Det forekommer mig som var jeg en Galeislave, læket sammen med Doden; hver Gang Livet rører sig, rasler Lænken og Døden lader Alt henvisne – og det skeer hvert Minut

Eet er, at et Liv er forbi, et Andet, at et Liv bliver færdigt ved at faae sin Conclusion.

Den Religieuse Lidelses Betydning er Afdøen fra Umiddelbarheden.

Muligheden er … den tungeste af alle Kategorier.

Angest er Frihedens Virkelighed som Mulighed for Muligheden.

Dit Liv vil gaae op i lutter Tilløb til at leve.

Hvad der gik Uskyldigheden forbi som Angestens Intet, det er nu kommet ind i ham selv og er atter her et Intet, den ængstende Mulighed af at kunne.

I lidenskaben er det existerende Subjekt uendeliggjort i Phantasiens Evighed, og dog tillige netop allerbestemtest sig selv.

Een blev stor ved at forvente det Mulige; en Anden ved at forvente det Evige; men den, der forventede det Umulige, blev større end Alle.

Der er kun een ethisk Betragtning, det er Selv betragtning.

Timeligheden, Endeligheden er det, hvorom Alt dreier sig.

Ikke Den, der sidder i et Glasskab, er saa generet som hvert Menneske er for Gud Gjennemsigtighed .

Dersom et Menneske var et Dyr eller en Engel, da vilde han ikke kunne ængstes.

Hvorfor denne Angest?! Fordi i det Erotiskes Culmination kan Aanden ikke være med.

Et existerende Menneske er sammensat af Uendelighed og Endelighed, bestdt i Tiden.

Vort jordiske Liv, der er i Skrøbelighed, maa adskille det at forklare og det at være.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s